Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

KLIP

Wat is KLIP?

Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) is een webtoepassing met als doel schade aan kabels en leidingen bij grondwerken te voorkomen. Het KLIP doet dit door een betere ontsluiting en uitwisseling van kabel- en leidinginformatie mogelijk te maken tussen de bij grondwerken betrokken partijen.

Let op, KLIP is (spijtig genoeg) geen centrale databank van alle ondergrondse kabels en leidingen. Het portaal fungeert louter als een doorgeefluik tussen enerzijds de planaanvrager en anderzijds de verschillende kabel- en leidingbeheerders.

                   

 

Meer informatie over het KLIP-project vindt u hier.

Wat is de rol van de lokale besturen?

Lokale besturen als KLB

Indien een lokaal bestuur ondergrondse kabels of leidingen zelf beheert, treedt het op als een kabel- en leidingbeheerder (KLB). Het bestuur is dan decretaal verplicht om planaanvragen te beantwoorden volgens het vastgelegd uitwisselingsformaat (IMKL). In 2014 waren er volgens onze resultaten ongeveer 150 gemeentelijke KLB’s geregistreerd. De meesten daarvan beheren enkel een rioleringsstelsel, andere beheren ook glasvezelkabels, waterleidingen, lokaal elektriciteitsnetwerk,....

Meer informatie over de rol  van lokale besturen als KLB : 20150413_KLIP_communicatie.pdf

KLIP in het VVSG maandblad Lokaal: 2015Lokaal09 - Voorkom graafschade met KLIP.pdf

Modelbestek voor planafhandelingsysteem: KLIP_modelbestek.pdf

Voorbeeldbestek Stad Aalst: KLIP_STAD_AALST_FINAAL.pdf

 

Lokale Besturen als planaanvrager en ODB

Daarnaast kan een bestuur zelf plannen aanvragen en treedt het op als openbaardomeinbeheerder (ODB). Via de rol van ODB heeft een bestuur een goed zicht op de verschillende graafwerken op het grondgebied.

 

Meerwaarde voor de lokale besturen

Door deel te nemen aan het KLIP-project, vermindert men de kans op graafschade en de daarbij horende overlast (stroomonderbrekingen, internetuitval, watertekort, kapotte rioleringen, milieuschade, enzovoort).

Met de digitale fase van KLIP kunnen de planafhandelingen bovendien meer geautomatiseerd gebeuren voor de gemeentelijke KLB's. Op deze manier valt de tijdrovende manuele afhandeling weg. Hier tegenover staat wel een niet te onderschatte initiële investering voor het digitaliseren van de kabels en leiding en het al dan niet opzetten van een automatisch afhandelingssysteem.

 

Navigatie