Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

GIS-projecten

GIS in diverse gemeentelijke processen

GIS-activiteiten vindt men terug in heel veel verschillende processen van een gemeente. Voornamelijk in de sector van ruimtelijke ordening en leefmilieu zien we GIS vaak opduiken. Denk onder andere maar aan het geautomatiseerd opstellen van een notarisbrief.

Meer en meer wordt GIS ook ingezet voor het beheer van het openbaar domein: kabels en leidingen,  innames van het openbaar domein, begraafplaatsen, groenbeheer, ...

Een volledig overzicht van toepassingen waarvoor GIS ingezet wordt, vindt u hier.

 'GIS-verplichtingen'

De Vlaamse verplichtingen met een geografische component, zoals de ingebruikname van het GRB, het bijhouden van CRAB-adresgegevens of de uitwisseling via DigiRUP,  worden wel eens 'GIS-verplichtingen' genoemd. Lokale besturen zijn immers verplicht bepaalde geodatasets te raadplegen, op te maken, bij te houden en/of na te kijken op fouten en wijzigingen. Deze GIS-verplichtingen zijn voor alle gemeenten dezelfde. De partners van geolokaal namen het initiatief om via de GDI-stuurgroep deze verplichtingen te inventariseren en gebundeld ter beschikking te stellen.

In de volgende pagina's vindt u een aantal 'GIS-verplichtingen' meer in detail uitgewerkt.

Navigatie