Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

GDI

GDI of Geografische Data Infrastructuur

Aanleiding

De Europese Unie (EU) heeft de infrastructuur INSPIRE opgezet om geharmoniseerde ruimtelijke informatie en milieu-informatie samen te brengen en deze via internetsites ter beschikking te stellen aan belanghebbenden.

Deze infrastructuur steunt op de volgende INSPIRE basisprincipes:

 • Gegevens worden één keer verzameld en veelvuldig gebruikt
 • Gegevens uit verschillende bronnen kunnen naadloos worden
  gecombineerd
 • Gegevens kunnen gedeeld worden tussen verschillende
  beleidsniveaus
 • De beschikbaarheid van gegevens kan eenvoudig worden nagegaan
 • De voorwaarden voor het delen van de gegevens zijn zo opgesteld dat ze ruim kunnen gebruikt worden
 • Gegevens zijn eenvoudig te begrijpen en te interpreteren

Bij het omzetten van deze Europese richtlijn naar de eigen wetgeving heeft Vlaanderen ook rekening gehouden met bestaande wetgeving, zoals het e-gov-decreet, het decreet rond openbaarheid van bestuur, het GIS-decreet, het GRB-decreet,....

Het resultaat is een nieuw GDI-decreet dat het GIS-decreet heeft vervangen. Omdat de INSPIRE-richtlijnen niet alleen in Vlaanderen ingevoerd worden, moeten er ook samenwerkingsakkoorden afgesloten te worden tussen de federale staat en de deelstaten voor de coördinatie van een nationale GDI.

Het GDI-decreet

Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen

Door het GDI-decreet werd een GDI-samenwerkingsverband opgericht die de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het gebruik en het hergebruik van geografische gegevens en diensten tussen overheidsdiensten in Vlaanderen optimaliseert. Het samenwerkingverband staat in voor de uitbouw en de exploitatie van een GDI (Geografische Data Infrastructuur).

inhoud GDI

Het GDI omvat

 • Het organisatorisch kader (middelen, wetgeving,...)
 • Technische standaarden
 • Geografische gegevensbronnen en metagagevens
 • Geografische diensten

Toegang en gebruik

De inhoud wordt beheerd door de deelnemers van GDI-Vlaanderen. Dit zijn diverse Vlaamse instanties, waaronder de Vlaamse gemeenten, OCMW's, gemeentelijke instellingen en verenigingen.

Authentieke geografische bronnen vormen de kern van de GDI. Het toegang en gebruik van deze gegevensbronnen is gratis voor de deelnemers van GDI-Vlaanderen.

Organisatie GDI-Vlaanderen

Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen bestaat uit:

 • Vlaamse Regering / Minister
 • Stuurgroep GDI-Vlaanderen
 • GDI-raad
 • AGIV
 • Deelnemers (waaronder de lokale besturen en hun organisaties en verenigingen)

GDI-handboek

Om duidelijkheid te scheppen over de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet heeft AGIV het handboek GDI-Vlaanderen opgesteld.

Dit handboek bestaat uit 3 delen:

Wetgeving

Meer informatie over GDI-Vlaanderen vind je in deze presentatie, Wil je meer weten, kan je ook contact opnemen met Alex Kerckaert of Heidi Kestens.

 Links

Algemeen
Video

Navigatie