Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

CRAB

​Het Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB)

Ongeveer 80% van alle gegevens die door een lokaal bestuur worden bijgehouden bevat adresinformatie. Als we deze adressen op een kaart kunnen positioneren, kunnen we ook de bijbehorende informatie op kaart tonen en beter analyseren.

Met dit in het achterhoofd werd een aantal jaren geleden gestart met de inventarisatie van alle adressen in Vlaanderen. Informatie uit het Rijksregister, de kadastrale legger en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) werden door AGIV verzameld in het CRAB (Centraal Referentie Adressenbestand). Naast de huisnummers en de straatnamen bevat dit bestand ook de juiste geografische locatie (in de vorm van  xy-coördinaten) van de adressen.

Meer informatie over het CRAB-project vindt u hier.

Rol van de lokale besturen

De lokale besturen spelen een belangrijke rol. AGIV is de beheerder van de centrale databank, maar het lokaal bestuur werd aangeduid als initiator van elk adres dat in CRAB verschijnt. Zij is nu verantwoordelijk voor de aanmaak en de bijhouding van alle adressen op het eigen grondgebied (cfr. art. 10 en 11 van het CRAB-decreet). Conform het uitvoeringsbesluit heeft een lokaal bestuur 10 werkdagen om een nieuw of gewijzigd adres in CRAB in te brengen. Dit kan gebeuren dmv online geografische diensten of door uitwisseling van lokale adressendatabank.

Elke gemeente heeft een contactpunt voor CRAB-meldingen. De meldingen moeten binnen de 10 werkdagen onderzocht worden. Als er verder onderzoek nodig is, kan deze periode verlengd worden tot 6 maanden.

Implementatie van CRAB

Wanneer een gemeente wil starten met CRAB kan men steeds gebruik maken van de CRAB-handreiking. Grofweg moet men  volgende stappen doorlopen:

 • Kies een implementatiescenario ?
  • inhoudelijk: leggen we enkel het wettelijke verplichte vast, of gaan we voor meer inhoud en meer mogelijkheden,...?
  • organisatorisch: wie gaat het doen en wie betrekken we er bij,....?
  • technologisch: met welke hulpmiddelen, met of zonder onze softwareleverancier,....?
 • initiële validatie: controle van het aangereikte initiële adressenbestand
 • bijhouding

Welke meerwaarde biedt CRAB?

 • Hulpdiensten zoals brandweer en politie beschikken over actuele en juiste locatie van adressen. Ze zullen dus minder vaak moeten zoeken  naar een adres.
 • Bij calamiteiten is het zeer belangrijk dat gemeente, politie, brandweer, provincie zeer snel over juiste plaatsgebonden informatie beschikt:
  • waar gebeurt het?
  • met wie moeten we rekening houden?
  • wie woont waar?
  • welke bedrijven zijn er nog in de buurt?
 • Minder last van adresvervuiling: de adressen worden éénduidig vastgelegd en op 1 plaats bijgehouden
 • Met de initiele validatie van de adressen komt vaak al heel wat fraude aan het licht (gebruik van valse adressen, belastingontduiking, ....)
 • Netwerkanalyses
  • welke kinderen wonen het dichtst bij de school?
  • Waar bevinden zich de huisarten en hoeveel procent van de bevolking bereiken ze (binnen een afstand van 1000 meter)
 •  Geoloketten en formulieren aanvullen

 

 

Werkt u voor een lokaal bestuur of bent u lokaal mandataris en hebt u vragen over het CRAB, neem dan contact op met gis@vvsg.be.

Navigatie