Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant

 

Wat?

Sedert 2012 brengt het Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant in de eerste plaats steden en gemeenten bij elkaar die het burgemeestersconvenant ondertekend hebben, maar ook andere overheden of private spelers, alsook gemeenten die overwegen te tekenen. Het Netwerk is een forum voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, en voor het nastreven van complementariteit en synergie bij de instanties die de gemeenten ondersteuning bieden. Ook wil het Netwerk verzuchtingen van gemeenten bespreken en aankaarten bij diverse instanties.

Alle partners werden uitgenodigd tot ondertekening van een charter. Hiermee engageren ze zich om via het Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant mee te werken aan een betekenisvolle rol voor de lokale besturen in het energiebeleid.

Wie?

De bijeenkomsten van het Netwerk tellen telkens zowat 40 deelnemers uit ondertekenende steden, steden die ondertekening overwegen, diverse streekintercommunales en hun koepel Vlinter, de vijf provincies, ambtenaren van het departement Leefmilieu en het Vlaams Energie-agentschap, het Kenniscentrum Vlaamse Steden, de netbeheerders Eandis en Infrax, de Bond Beter Leefmilieu, VITO. De VVSG is trekker.

Om veeleer praktische redenen van werkbaarheid waren er tot nog toe geen gemeenten bij buiten de centrumsteden. Maar we bekijken hoe we hen verder kunnen betrekken bij de werking van het Netwerk, intussen gebeurt dit onrechtstreeks via de provincies en streekintercommunales. Heeft uw gemeente bijzondere interesse, laat het gerust weten aan VVSG-stafmedewerker Alex Verhoeven.

Waarover? Resultaten?

Het Netwerk Burgemeestersconvenant besprak telkens de stand van zaken van het Burgemeestersconvenant in Vlaanderen nu en in de toekomst. Ook wordt veel concrete ervaring en visie uitgewisseld en contacten gelegd, wat de leden bijzonder waarderen. Zie het interview met enkele leden in Lokaal.

Het Netwerk heeft mee het Burgemeestersconvenant in Vlaanderen op de kaart gezet als een hefboom voor toekomstgericht lokaal energie- en duurzaam beleid. Het heeft mee bewerkstelligd dat elke Vlaamse gemeente in haar regio een provincie en/of streekintercommunale vindt die ondersteuning biedt.

 

Op vraag van het Netwerk zijn er sedert eind 2013 online cijfers beschikbaar van de CO2-uitstoot op het grondgebied van elke Vlaamse gemeente. Ook wensten de partners van het Netwerk een plaats voor het Burgemeestersconvenant in het Vlaamse Klimaatplan, wat intussen in zekere mate gebeurde.

Het doet telkens deugd om met alle partners moeilijkheden te bespreken maar vooral ook het enthousiasme voor een sterk lokaal energiebeleid te delen.

En wat nog? 

Het Netwerk Burgemeestersconvenant zal verder de vinger aan de pols houden van de ontwikkelingen in Vlaanderen m.b.t. het Burgemeestersconvenant.

 

Interesse? Meer weten? Contacteer Alex Verhoeven.

 

 

Voor haar actie rond het Burgemeestersconvenant kreeg de VVSG tot eind 2013 steun van de EU.

 

 

 

 

 

 

 

 Links

Navigatie