Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Meer info

1. Waar of bij wie meer info vinden?

Hebt u als bestuur, mandataris of ambtenaar interesse in het burgemeestersconvenant? Vraag meer info bij VVSG-stafmedewerker Alex Verhoeven. Vraag zeker ook na bij provincie en/of streekintercommunale.

  

Zie naast deze VVSG-webpagina’s ook:

    

 

2. Andere algemene engagementen van de gemeente

   Naast de CO2-inventaris en het energie-actieplan, engageert de ondertekenende gemeente zich er ook toe om:

- het energiebewustzijn bij burgers en belanghebbenden te bevorderen en hen te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het energie-actieplan, b.v. met tentoonstellingen, begeleide bezoeken, open-deur-dagen of workshops.

- de boodschap van het Burgemeestersconvenant te verspreiden, in ’t bijzonder door andere gemeenten aan te sporen ook te tekenen en door mee te werken aan grotere evenementen en thematische workshops over lokaal energiebeleid en het Burgemeestersconvenant. Immers, het Burgemeestersconvenant beoogt essentieel ook het delen van ervaring en kennis tussen lokale besturen. De VVSG en het Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant faciliteren deze uitwisseling.

 

Navigatie