Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Is uw gemeente mee met groene warmte?


Ook uw lokaal bestuur staat voor belangrijke taken en uitdagingen in de omslag naar duurzame verwarmingssystemen! Om klimaatneutraal te worden tegen 2050 moeten immers niet enkel steenkool en aardolie op de schop, maar moeten we uiteindelijk ook loskomen van aardgas. Het is daarom nu al van groot belang dat de brede groep van lokale medewerkers en mandatarissen – niet enkel specialisten en technici – mee een visie ontwikkelt over hoe 'groene warmte' in de gemeente concreet vorm kan krijgen.

Weerslag van de studiedagen van 3 februari en 8 november 2018 over groene warmte.

Voor de beschikbare presentaties kunt u doorklikken op de link die is voorzien achter de naam van de sprekers.

Editie Leuven - 8 november 2018

 8:45 - 9:30 uur: Onthaal met koffie

 

9:45 - 11:15 uur: Welkom door Cedric Depuydt - Stafmedewerker energie en klimaat VVSG

Visie, beleid en langetermijndoelstellingen

- Veerle Leroy, Schepen Beersel
In de gemeente Beersel kiest het beleid voor een campagne om los te komen van aardgas. Waarom die keuze? Welke stappen zijn er gezet? Wat zijn de opvolgende stappen? Een interessante praktijkervaring. 

- Benjamin Clarysse, BBL

Hoe is de kijk van de milieubeweging op groene warmte en waarom zet de milieubeweging mee in op het ondersteunen van lokale besturen binnen dit thema? 

- Wouter Cyx, Kelvin Solutions 
Hoe kunnen gemeenten warmte beleid concreet aanpakken, waarom en hoe gaan we concreet aan de slag. Kelvin Solutions is de kennispartner die in de Provincie Vlaams Brabant, BBL, ODE en VVSG zal bijstaan.

- Caroline Vermeulen, VEA
Waarom is lokaal warmte beleid belangrijk voor Vlaanderen en hoe kan het gewest de lokale besturen bijstaan om verdere stappen te zetten?

>>> Gemodereerd door Benjamin Clarysse - BBL

 

11:15 - 11:30 uur: Koffiepauze

 

11:30 - 12:45 uur:

Wegwijs in technieken en bronnen

 - Pedro PattijnIngenium
Warmtebeleid praktisch en technisch bekeken: warmteprojecten, riothermie, warmtepompen en isoleren. Ingenium is een kennispartner met een schat aan ervaring en informatie binnen deze thema's. Een technisch verhaal vanuit de praktijk.

- Jo Neyens, ODE 
Hoe loopt de ontwikkeling van groene warmte in Vlaanderen, op welke manier verloopt het samenspel tussen de lokale besturen en de bedrijven die actief zijn binnen de sector?

- Sam Tessens, Biogas-e 
Biogas en groen gas zullen in de toekomst ook een deel van de oplossing zijn. Met groen gas kunnen we ons gasverbruik eenvoudig vergroenen, maar de productie ervan kan niet instaan voor de volledige gasvraag. Het is daarom belangrijk om na te denken over de meest geschikte toepassingen van groen gas, nu en in de toekomst. Biogas-E gaat in op de huidige stand van zaken van groen gas. ​

 >>>Gemodereerd door Jo Neyens - Beleidsmedewerker warmtenetten ODE

 

13:45 - 16:00 uur:

Warmte-oplossingen in de praktijk

- Tie Roefs, gedeputeerde Vlaams-Brabant  
De provincie kiest ervoor om de gemeenten bij te staan in de ontwikkeling van hun beleidsvisie omtrent groene warmte in een samenwerking met ODE, BBL en VVSG. Wat houdt deze samenwerking juist in en waarom vindt de provincie dit zo belangrijk?

 - Stijn Sneyers , IOK
Men zegt wel eens, "in de Kempen is het aanleggen van warmtenetten gemakkelijk, want daar heeft men diepe geothermie". Dat klopt, maar daarbij gaat men voorbij aan het feit dat het de boringen meer dan 15 miljoen euro kosten. Om deze investering te kunnen verantwoorden is een rendement van minimaal 60% van je warmte een minimum. En het werk inzake aanleggen van de warmte en aansluiten van de klanten moet dan nog beginnen. Daarnaast is geen enkel project gelijk aan elkaar. Stijn vertelt uitvoerig over de ervaringen van IOK en schetst de verschillende dossiers die nu lopende zijn.

- Inge Struyven, deskundige coördinator projecten planologie Gemeente Brasschaat

Met ongeveer 5,5 kton per jaar beschikt de gemeente over een zeer groot potentieel aan hout uit de gemeentelijke bossen en parken en van laanbomen. Van het bomenpatrimonium van 40.000 laanbomen worden jaarlijks een aantal straten volledig vernieuwd omwille van ouderdom, ziekte, veranderingswerken,… Een aanzienlijk deel van dit snoeihout bestaat niet uit commercieel belangrijke houtmassa èn valt niet onder het verbrandingsverbod, waardoor het in aanmerking komt om te worden verwerkt tot houtsnippers.
Het nieuwe gemeentehuis, waar we in juni 2018 onze intrek hebben genomen, is het eerste gemeentegebouw dat op lokaal geproduceerde biomassa wordt verwarmd. In de toekomst willen we ook binnen andere geplande ontwikkelingen, zoals de bouw van een school, verwarming op biomassa toepassen.

- Bruno Depondt, Afdelingshoofd omgeving Gemeente Zaventem
- Hartwin Leen, Kelvin Solutions

De gemeente Zaventem heeft reeds een traject "warmtescreening" doorlopen. Met een duopresentatie wordt enerzijds uitgelegd hoe deze aanpak voor de gemeente is ervaren.
Kelvin Solutions ligt toe hoe men concreet te werk is gegaan en welke resultaten en procesmatige lessen hieruit kunnen worden getrokken.

- Alex Verhoeven, Directeur omgeving VVSG
Dagconclusies en slotwoord.

 

>>>Gemodereerd door Cedric Depuydt - VVSG 

 

16:00 - 16:30 uur: netwerkmoment met receptie

Inspiratiedag Groene Warmte is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in samenwerking met:

 

 

Editie Brugge - 3 februari 2018

Welkom door Cedric Depuydt – Stafmedewerker energie en klimaat VVSG

- Joan Peuteman – KU Leuven Campus Brugge 
- Pablo Annys – Schepen Stad Brugge 

 

Visie, beleid en langetermijndoelstellingen

- Wouter Cyx - Kelvin Solutions
- Thijs de la Court - Klimaatverbond Nederland
>>> Gemodereerd door Benjamin Clarysse - BBL
 
Wegwijs in technieken en bronnen
- Warmtenetten - Jo Neyens, Beleidsmedewerker warmtenetten ODE
- Zonthermie - Wim Persoons, ATTB Belsolar
>>>Gemodereerd door Jo Neyens - Beleidsmedewerker warmtenetten ODE
 
Warmte-oplossingen in de praktijk
- Het potentieel voor groene warmte in West-Vlaanderen - Natascha Janssens: Projectmedewerker BISEPS, POM West-Vlaanderen
- Een staalkaart van warme mogelijkheden - Patrick Zutterman: Directeur WVI
- De rol van groen gas - Rudy Van Beurden: External Communication & Public Affairs Manager - Fluxys
- Streekvisie op warmte - Veerle Cox: stedenbouwkundig ontwerper Leiedal, en Dominiek Vandewiele: coördinator energie en klimaat Leiedal
- Paul Gistelinck - EANDIS
- Bram Pauwels - BeauVent: Warmteambassadeur te Kortrijk en warmtenet te Oostende
- Ben Caussyn - Omgevingsambtenaar Eeklo
>>>Gemodereerd door Cedric Depuydt - VVSG 
 
U kunt de dag herbeleven. Bekijk hier de integrale video van de voormiddag en de namiddag.
 

Inspiratiedag Groene Warmte is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in samenwerking met:​

sponsorenbalk_groenewarmte_versie_02.jpg

 

Navigatie