Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

OCMW’s helpen óók zelfstandigen in moeilijkheden
Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Net als andere mensen met problemen kloppen de laatste jaren ook meer zelfstandigen in moeilijkheden aan bij de OCMW’s. Zij hebben immers net als andere mensen recht op de mogelijkheid een menswaardig leven te leiden (art. 1 OCMW-wet). Hierdoor raakt OCMW-hulpverlening aan zelfstandigen ook langzaam maar zeker meer ingeburgerd bij de OCMW’s. Omdat het voor de maatschappelijk werkers echter niet altijd evident is om de specifieke toestand van zelfstandigen (en hun onderneming) te beoordelen, werken tal van OCMW’s ondertussen samen met gespecialiseerde organisaties als Efrem, Tussenstap en Boeren op een Kruispunt. Hun advies is dan aanvullend op de normale dienstverlening van de OCMW’s: waar de OCMW’s zich zullen buigen over o.a. de psycho-sociale toestand, de huisvestings- en energieproblemen, zal de andere organisatie eerder adviseren over bijvoorbeeld de rendabiliteit van de onderneming en BTW-problemen.  Die samenwerking is betalend en OCMW’s investeren op die manier dus in de complementaire hulpverlening voor een specifieke groep cliënten. Om de drempel om hulp te zoeken te overschrijden, werken OCMW’s soms ook samen met andere ‘erfbetreders’ zoals bijvoorbeeld veeartsen die dan problemen bij boeren kunnen signaleren. De VVSG biedt ook al een paar jaar vorming over zelfstandigen aan voor de OCMW’s. De VVSG reageert hiermee op de stelling van minister Laruelle dat zelfstandigen niet naar het OCMW zouden trekken en dat het een taboe is (in DS 13.8.2012). Dat geldt niet langer voor iedereen en de OCMW’s spelen in op de gewijzigde context. nathalie.debast@vvsg.be

 

 

Bijlagen: