Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Privacycommissie formuleert aanbevelingen over GAS
Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Steeds meer steden en gemeenten maken gebruik van overlastboetes om kleine overtredingen op hun politieverordening te beteugelen. Naast veeleer klassieke inbreuken zoals hondenpoep, geluidshinder of sluikstorten zijn de fenomenen waarvoor dergelijke boetes opgelegd kunnen worden de voorbije jaren alsmaar uitgebreid. De voorbije weken verscheen bijvoorbeeld nog het veelbesproken verbod op de dracht van gelaatsverhullende kledij (boerkaverbod) in het Belgisch Staatsblad (hiervoor kunnen gemeenten voortaan ook zonder problemen administratieve sancties opleggen) en werd, onder meer op vraag van de VVSG, een wettelijke oplossing ingevoerd voor de aanpak van overlast door zogenaamde quads.

 

Deze recente tendensen kwamen ook in het vizier van de Privacycommissie (CBPL) terecht. Om in te spelen op een aantal onduidelijkheden die de sanctionerend ambtenaren hadden bij de toepassing van de procedure voor het opleggen van overlastboetes, heeft zij nu een definitieve aanbeveling gepubliceerd over de toepassing van de privacywetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties. In mei 2010 publiceerde zij reeds een ontwerp van aanbeveling, dat na advies van de VVSG-collegagroep sanctionerend ambtenaren en andere belanghebbenden recent aangepast werd. De definitieve aanbeveling kunt u hier terugvinden. De opmerkingen die de VVSG in november 2010 bij de nota formuleerde, kunt u hier terugvinden. Hoewel er nog een aantal interpretatieverschillen blijven bestaan, heeft de CBPL met onze opmerkingen rekening gehouden en pleit ook zij voor een snelle aanpassing van de GAS-wet.

 

Verbod op dracht van gelaatsverhullende kledij in het Strafwetboek en wijziging van artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet (gemengde GAS-inbreuken), B.S. 13/07/2011, Inforum 257957.

 

Meer info: tom.deschepper@vvsg.be, koen.vanheddeghem@vvsg.be en marian.verbeek@vvsg.be.

Bijlagen: