Navigatiekoppelingen overslaan
werking & organisatie
sociaal beleid
welzijnsvoorzieningen
vrijetijdsbeleid
Economie & Werk
omgeving
veiligheid
internationaal
Onderwijs
Platteland
  
VVSG
Zoeken

Nieuwe modellen lokale samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement Forum en Werkwinkel
 

Recent werden de modellen van de nieuwe lokale samenwerkingsovereenkomsten verstuurd. Het gaat om 4 modeldocumenten:

·         een model voor de Lokale Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de fora lokale werkgelegenheid,

·         een model voor het Huishoudelijke Reglement m.b.t. de fora lokale werkgelegenheid,

·         een model voor de Lokale Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de werkwinkels,

·         een model voor het Huishoudelijke Reglement m.b.t. de werkwinkels

Er werd gekozen om de afspraken m.b.t. lokale werkwinkels en de fora lokale werkgelegenheid te beschrijven in aparte, los van mekaar staande overeenkomsten. 
Dit biedt de mogelijkheid eigen klemtonen te leggen bij de verdere uitbouw van het partnerschap en soepel te reageren op plaatselijke sociale en/of economische wijzigingen.

De modellen m.b.t. tot de werkwinkel werden toegezonden aan de vestigingsverantwoordelijke en de voorzitter van het Dagelijks Beheer van de werkwinkel. De modellen voor de fora werden verzonden aan de voorzitter van het forum.  Al deze documenten zijn ook te raadplegen op het WerkwinkelExtranet. Url: http://www.werkwinkel.be/content/Extranet/site/1457

Met inhoudelijke vragen over de documenten kan u terecht bij de medewerkers van de Projectcel werkwinkels. Telefoon: 02 211 56 42. E-mail: Ann.jughmans@vvsg.be

Bijlagen:
| |