Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lerend netwerk gemeentelijke vrijetijdscoördinatoren

Doelgroep :

lokale vrijetijdscoördinatoren (lokale sport-, jeugd-, en cultuursector)

Datum :

9-12-2014

Adres :

CC De Ploter, Kerkstraat 4, 1742 Ternat

Lerend netwerk gemeentelijke vrijetijdscoördinatoren
De lokale sport-, jeugd-, en cultuursector worden als traditionele pijlers van het vrijetijdsaanbod in sneltreinvaart gedwongen transversaler te denken. Wat men clustert en hoe men die cluster aanpakt is lokaal maatwerk, maar algemeen maakt de functie van de vrijetijdscoördinator duidelijk opgang. Deze functie is vaak een noodzakelijke en cruciale draaischijf tussen het gemeentebestuur, het gemeentelijk ambtelijk apparaat en talrijke stakeholders. Voor sectorale ondersteuning kan de coördinator terugvallen op steunpunten als Locus, ISB, Faro en VVJ. Voor zaken als organisatiemanagement is dat veel minder het geval. Dit terwijl de uitdagingen niet min zijn: hoe laat je diensten met een andere organisatiecultuur samen werken voor een betere dienstverlening? Hoe creëer je ambtelijk en politiek een draagvlak voor zulk integraal beleid ?…
Daarom zet de VVSG een netwerk van/voor vrijetijdscoördinatoren op.

Werkwijze

Tijdens een lerend netwerk worden nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen gedeeld en waar mogelijk samen verder ontwikkeld. Daarbij zetten we in op een versterking van de professionele aanpak en we doen dit interactief, doelgericht en met sterke focus op de gemeentelijke praktijk.
We plannen drie bijeenkomsten in werkjaar 2014-2015, telkens met aandacht voor inhoudelijke input, casebespreking en intervisie.

Programma

Tijdens de eerste bijeenkomst (halve dag) maken we uitgebreid kennis met elkaar. We willen iedereen actief betrekken en nodigen de deelnemers uit om de eigen praktijk te delen met elkaar. We gaan daarbij in op ervaringen en uitdagingen in het clusteren van diensten. De vrijetijdscoördinatoren van Balen en Ternat hebben zich geëngageerd om vanuit hun cases hun ervaringen met de anderen te delen.

De input van de eerste bijeenkomst dient als bijkomende insteek voor de twee volgende bijeenkomsten (volle dagen).

Wanneer en waar

Dinsdag 9 december 2014 (startdag)

Van 12.00 u tot 17.00 u (met broodjeslunch)
CC De Ploter, Kerkstraat 4 in 1742 Ternat  > bereikbaarheid

Donderdag 12 februari 2015

Van 10.00u tot 17.00u
CC Hasselt, Kunstlaan 5, in 3500 Hasselt  > bereikbaarheid

Donderdag 28 mei 2015

Van 10.00u tot 17.00u
Kortrijk (locatie wordt nog bepaald)

Begeleiding

Het VVSG team vrijetijdsbeleid begeleidt deze bijeenkomsten maar rekent op een actieve deelname van alle aanwezigen.

Deelnameprijs

De deelnameprijs voor de drie bijeenkomsten bedraagt 125 euro. 

Er is geen afwijkend bedrag wanneer maar voor een of twee bijeenkomsten ingeschreven wordt. 

Inclusief lunch, dranken en documentatiemateriaal.  

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be.
Inschrijven is mogelijk tot en met 28 november 2014.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 28 november 2014. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulering later plaatsvindt.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Je kan je altijd laten vervangen door een collega. 

Info inhoudelijk

Henk Keygnaert, VVSG-stafmedewerker

henk.keygnaert@vvsg.be- T 02-211 55 21 

Info praktisch

Mark Vermaerke, stafmedewerker vorming en evenementen
mark.vermaerke@vvsg.be, 02 211 55 53

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG.

Bijlagen:
| |