Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wat met privacy en informatieveiligheid in lokale besturen?

Doelgroep :

secretarissen van gemeenten en OCMW's, ICT-professionals, informatieveiligheidsspecialisten/consulenten

Datum :

10-6-2014

Adres :

Radisson Blu hotel Antwerpen, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen
 

 

Wat met privacy en informatieveiligheid in lokale besturen?

Deze studiedag is een initiatief van CIPAL institute vzw in samenwerking met VVSG

 

Lokale besturen komen voortdurend in aanraking met persoonsgegevens. De bescherming in ruime zin van deze persoonsgegevens wordt steeds meer wettelijk geregeld. Zowel de federale en Vlaamse als de Europese wetgever nemen initiatieven. Daarnaast is de burger zich meer bewust van zijn eigen privacy en het belang van informatieveiligheid. Voorbeelden van ‘wanneer het mis gaat met privacy en informatieveiligheid binnen een lokaal bestuur’, halen geregeld de pers.

 

Lokale besturen verwerken persoonsgegevens. Hierdoor zijn verschillende wettelijke verplichtingen van toepassing. Zo moeten lokale besturen een veiligheidsconsulent aanstellen en beschikken over een veiligheidsplan. Zo heeft een gemeente wel, maar een AGB niet, automatisch toegang tot het rijksregister. De toenemende informatisering van de lokale besturen, met ook de aantrekkelijke mogelijkheden van cloudcomputing, brengt veiligheidsrisico’s met zich mee en vragen rond verantwoordelijkheid.

 

Wat zijn de aandachtspunten bij privacy en informatieveiligheid bij lokale besturen? Wat moeten besturen ondernemen? Wanneer zijn de persoonsgegevens van uw burgers veilig, wat mag en wat mag niet? 

 

Programma


13u30 Onthaal met koffie
14u00

Verwelkoming en inleiding

Bart Huybrechts, adjunct-kabinetschef Bestuurszaken bij de minister van binnenlands bestuur

14u15

Bavo Van den Heuvel en Peter Berghmans, security consultants, Data Protection institute - Deze 2 sprekers bekijken samen met u drie concrete casussen waarmee een lokaal bestuur geconfronteerd wordt. Dataopslag in de cloud, gebruik van drones en Ipads met mobiele app locatiebepaling, komen aan bod

14u30

Liesbeth Linten, stafmedewerker beleidsplanning, stad Genk - presenteert de wijze waarop de stad omgaat met verplichtingen op vlak van privacy en informatieveiligheid

15u00

pauze

15u30

Willem Debeuckelaere, voorzitter Vlaamse Toezichtcomissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en Comissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - spreekt over de rol van de VTC en de Commissie en de aandachtspunten die van belang zijn voor het lokale bestuur

 

15u50

Bavo Van den Heuvel en Peter Berghmans, security consultants, Data Protection institute - Deze 2 sprekers bekijken samen met u drie concrete casussen waarmee een lokaal bestuur geconfronteerd wordt. Dataopslag in de cloud, gebruik van drones en Ipads met mobiele app locatiebepaling, komen aan bod

16u20

Afronding

Lize Hermans, VVSG-projectmedewerker Kruispuntbank en secretaris van de VVSG-werkgroep informatieveiligheidsconsulenten

16u35 receptie

 

Tijdens tussenmomenten kunt u in de kenniscorner terecht bij experten voor meer informatie over allerlei aspecten van privacy en informatieveiligheid bij lokale besturen.

 

Waar en wanneer

Dinsdag 10 juni 2014, van 13.30 tot 16.35 uur.
Radisson Blu hotel Antwerpen, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen > routebeschrijving


Deelnameprijs

  • 90 euro per persoon voor leden van Cipal en VVSG
  • 150 euro per persoon voor niet-leden

Inclusief onthaalkoffie en afsluitende receptie

 

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be
Inschrijven is mogelijk tot en met donder
dag 5 juni 2014.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 3 juni 2014. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Lize Hermans, VVSG-stafmedewerker en secretaris werkgroep Informatieveiligheidsconsulenten

Lize.hermans@vvsg.be , 02 211 56 49

Karen Verwimp, bedrijfsjurist

karen.verwimp@cipal.be,  014 576 476 

 

Info praktisch

nils.callens@vvsg.be, 02 211 55 56

 

Deze studiedag is een initiatief van Cipal institute vzw in samenwerking met VVSG

Bijlagen:
| |