Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Infosessie Elektronisch gegevensverkeer en privacy in gemeente en OCMW

Doelgroep :

iedereen die binnen de gemeente of het OCMW verantwoordelijkheid draag voor het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer en privacy: secretarissen, ontvangers, veilidheidsconsulenten, veiligheidsbeheerders, ICT-verantwoordelijken, organisatiemanagers… ook mandatarissen die zicht willen houden/krijgen op de actuele stand van zaken

Datum :

9-3-2011

Adres :

Provinciehuis Leuven - Provincieplein 1 - 3000 Leuven

De presentaties vindt in in de bijlage onderaan deze pagina.

 

De Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (VTC) is een onafhankelijke instelling die de Vlaamse overheid ondersteunt bij de naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De VTC werkt conform deze wet en staat in voor het toezicht en eventuele machtigingen van de uitwisseling en/of interconnectie van persoonsgegevens door de Vlaamse overheidsinstanties, inclusief de lokale besturen.

 

Het doel van de VTC is om door middel van machtigingen, adviezen en aanbevelingen te komen tot een veilige informatiemaatschappij, met een maximale eerbiediging van de rechten inzake persoonlijke levenssfeer.

 

De Vlaamse Toezichtscommissie werd opgericht door het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Ze is operationeel sinds 2010. De commissie noch haar taken en opdrachten zijn bij de lokale besturen goed bekend. Tijdens deze informatiesessies krijgt u meer informatie over de VTC en krijgt u een overzicht van veel voorkomende vragen.

 

Deze informatiesessies worden georganiseerd door de Vlaamse Toezichtscommissie in samenwerking met de VVSG.

 

Waar en wanneer

Programma 

13.00

Onthaal

13.30

Inleiding door VVSG

13.40

Willem De Beuckelaere, voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijk gegevensverkeer en voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer schetst de algemene context van de VTC en legt het verband met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

14.20

Vragen

14.35

Caroline Vernaillen, adviseur bij de VTC gaat in op de praktische kant van de taak en rol van de VTC met focus op de lokale besturen.

Vragen

14.50

Frank Robben, administrateur generaal bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid bekijkt   de samenwerking tussen gemeente en OCMW en de mogelijk risico’s in dit verband.

15.20

Vragen

15.50

Afsluiting

16.00

Drink

 

Deelnameprijs

VVSG leden: gratis. Inschrijven is wel verplicht.
Niet VVSG-leden: 100 euro
 

Inschrijven
Schrijf nu in voor de sessie in Leuven op woensdag 9 maart 2011.
Inschrijven via e-mail is ook mogelijk: linda.francx@vvsg.be.

Graag ontvangen we uw inschrijving tot en met woensdag 2 maart 2011.

 

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot en met donderdag 3 maart 2011.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Herman Callens, VVSG-stafmedewerker
herman.callens@vvsg.be, 02-211 55 29
Marian Verbeek, VVSG-stafmedewerker
marian.verbeek@vvsg.be, 02-211 55 31

 

Info praktisch

Linda Francx, VVSG-verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
linda.francx@vvsg.be, 02-211 55 56

Bijlagen:
4_Privacy_PPT_VTC.ppt    
5_Privacy_Ppt_Robben.pptx    
| |