Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Inspiratiedag Kinderopvang

Doelgroep :

De VVSG verwelkomt graag lokale gemeente- en OCMW-mandatarissen, medewerkers lokale besturen geïnteresseerd in kinderopvang en gezinsbeleid, verantwoordelijken kinderopvangvoorzieningen, directeurs gemeentelijke basisscholen en verantwoordelijken sociale diensten op deze inspiratiedag.

Datum :

2-4-2015

Adres :

ICC - International Convention Center, Van Rysselberghedreef 2 bus 1, Citadelpark te 9000 Gent

 

Op donderdag 2 april 2015 organiseert het VVSG-steunpunt Kinderopvang de Inspiratiedag Kinderopvang. Intussen een jaarlijkse traditie met een mix aan informatie, een verscheidenheid aan sessies en een boeiende infobeurs. Laat je prikkelen door een gevarieerd programma, wissel ervaring en kennis uit met andere verantwoordelijken en medewerkers kinderopvang en ontmoet inspirerende organisaties en  bedrijven. Stel op basis van je persoonlijke interesse je eigen programma samen. Maak een keuze uit 33 workshops, debatten, lezingen en goede praktijken.

 

 

 

 

Programma 

 

09.00

Onthaal met koffie en ontbijt

 

09.30

Welkom
Voorstelling van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang
Lezing “Over de sociale functie in het pedagogisch raamwerk” door Michel Vandenbroeck, professor Universiteit Gent - vakgroep Sociale agogiek en medeauteur Pedagogisch raamwerk

 

10.30

Workshopronde 1

1.1.

Bouwen aan een goede kindertijd voor àlle kinderen: sociale functie van de buitenschoolse kinderopvang

1.2.

Roosters maken

1.3.

Kindermishandeling: wat kan de kinderopvang doen? (*)

1.4.

Exclusief: Lancering www.speelbank.be

1.5.

Taalbeleid: van brabbel tot babbel

1.6.

De toegangspoort naar kinderopvang: Lokaal Loket Kinderopvang

1.7.

Maak je team competent, zet in op talent

1.8.

Over leren kennen van verschillende geuren, kleuren en smaken 

​1.9.

​Subsidieverlies? Recht op financiële compensatie! (*)

​1.10

​Het Centrum Inclusieve Kinderopvang binnenstebuiten (*)

​1.11

​Meer bewegen in de kinderopvang? Het kan! Multimove geeft je inspiratie

 

12.30

Broodjeslunch en infobeurs

 

 

 

13.45

Workshopronde 2

2.1.

Maak gebruik van de online tevredenheidsmeting voor ouders

2.2.

Maak je opvang borstvoedingsvriendelijk

2.3.

Een groene start!

2.4.

(In)druk - (Proef)druk – Op zoek naar het kind achter het label (*)

2.5.

Allem@@l digit@@l

2.6.

Zorginspectie over de vernieuwde inspectie in de kinderopvang

2.7.

Een toekomst voor de buitenschoolse opvang

2.8.

Huis van het Kind: informatie en inspiratie 

​2.9.

​Gezonde dranken en tussendoortjes in de buitenschoolse opvang (*)

​2.10.

​Werknemersstatuut onthaalouders: zegen of vloek? (*)

​2.11.

​Welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling opvolgen met de instrumenten Ziko en Ziko-Vo

 

 

15.15

Workshopronde 3:

3.1.

Buitenschoolse kinderopvang EXTRA (*)

3.2.

Buitenspelen met veel goesting!

3.3.

Steun aan private organisatoren

3.4.

Ouderparticipatie in jouw kinderopvang?

3.5.

Het pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters – een inspirerende kennismaking (*)

3.6.

Individueel verminderd tarief Kinderopvang: één jaar later

3.7.

Van Minivormingen tot zelfevaluatie, kwaliteitshandboek en lerend netwerk (*)

3.8.

Actualiteitsdebat: “Hip Hip Hoera: het decreet is jarig” 

3.9.​

​Gratis opleidingsmogelijkheden voor begeleiders in de kinderopvang

​3.10.

​Gezonde dranken en tussendoortjes in de buitenschoolse opvang (*)

​3.11.

​Vitaminen voor je Lokaal Overleg Kinderopvang

 

 

 

16.30

Receptie en infobeurs

 

De hele dag door kan je een bezoek brengen aan de infobeurs waar verschillende bedrijven en organisaties je inspireren met hun aanbod. 

 

Overzicht lezingen, debatten, workshops en goede praktijken
Op de Inspiratiedag Kinderopvang kan je in totaal drie sessies volgen. Kies een sessie uit groep 1, groep 2 en groep 3.
Let op! Voor sommige sessies zijn de plaatsen beperkt, schrijf dus tijdig in. Deze sessies herken je aan (*) naast de titel.

 

Sessie 1.1 Bouwen aan een goede kindertijd voor àlle kinderen: sociale functie van de buitenschoolse kinderopvang - Lezing en goede praktijk
Als verantwoordelijke van een opvangvoorziening bouw jij mee aan de buitenschoolse kinderopvang. Maar sommige kinderen in onze maatschappij krijgen heel weinig kansen, dat raakt je hart. Je wil uiteindelijk dat àlle kinderen een goede kindertijd hebben, ook de kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Wat kan de buitenschoolse kinderopvang doen voor deze kinderen?! Maak kennis met de ‘Vier bouwstenen voor een goede kindertijd’ van CEDES, en ontdek hoe ook de buitenschoolse kinderopvang een bijdrage kan leveren aan meer kansen voor alle kinderen. Hoor de ervaringen van een IBO-verantwoordelijke met het werken aan de sociale functie in de kinderopvang.
Spreker: Greet Op de Beeck, stafmedewerker CEDES vzw
Doelgroep: Verantwoordelijken en medewerkers van groepsopvang schoolgaande kinderen, gemeente- en OCMW-mandatarissen


Sessie 1.2 Roosters maken - Workshop
Sinds 1 april 2014 moeten kinderdagverblijven voldoen aan een welbepaalde verhouding kinderbegeleiders/aantal aanwezige kinderen. Ze moeten deze ratio altijd halen, tegelijkertijd naar de kosten kijken en streven naar de meest efficiënte inzet van kinderbegeleiders.
Bij het opstellen van de uurroosters moeten ze bovendien rekening houden met de noodzakelijke kwalificaties en de sociale aspecten zoals werk-privé balans, wensen van medewerkers en deeltijdse arbeid,…
Geen sinecure dus voor de verantwoordelijken van kinderdagverblijven die instaan oor de opmaak van de uurroosters. Tijdens deze workshop gaan we in op de verschillende aspecten waarmee ze rekening moeten houden. Er is ook veel ruimte voor interactie.
Spreker: Sarah Middelbos, Adviseur Personeelsplanning Déhora
Doelgroep: verantwoordelijken van groepsopvang, verantwoordelijken personeelsdienst


Sessie 1.3 Kindermishandeling: wat kan de kinderopvang doen? (*) - Workshop
Ook in jouw kinderopvangvoorziening kun je te maken krijgen met verwaarloosde en mishandelde kinderen. Hoe herken je de signalen van mishandeling? Hoe ga je ermee om? Hoe reageer je tegenover het kind en tegenover de ouder? Welke hulpverlening kan er ingezet worden? Met wie kan je als kinderopvangvoorziening samenwerken als er sprake is van verwaarlozing en mishandeling van een kind?
In de workshop is er ruimte om eigen visie en praktijkervaringen uit te wisselen.
Sprekers: Kristel Bovijn en An Schillemans, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen
Doelgroep: verantwoordelijken van gezins- en groepsopvang van baby’s en peuters


Sessie 1.4 Exclusief: Lancering www.speelbank.be - Workshop
Tijdens deze workshop lanceert de VVSG samen met de meewerkende partners de Speelbank.be. Op de Speelbank.be kun je uitgeteste spelactiviteiten van hoge kwaliteit opzoeken en toevoegen voor kinderen van 0-3 jaar. Je kunt er ook tal van speeltips en wedstrijden vinden.
Rustig op je stoel blijven zitten is geen optie tijdens deze workshop. Je gaat actief aan de slag met de Speelbank.be en ervaart, ziet, hoort, doet, reflecteert, leest en ontdekt wat de Speelbank is, hoe ze ontstaan is en wat ze kan betekenen voor jou, jouw kinderopvang en de kinderen.
Sprekers: de VVSG, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en partners Speelbank.be
Doelgroep: iedereen die wil meewerken aan een actieve gezins- en groepsopvang van baby’s en peuters


Sessie 1.5 Taalbeleid: van brabbel tot babbel - Lezing en goede praktijk
Taalontwikkeling is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van het kind. Ook de kinderopvang speelt hierin een grote rol. Een taalvisie- en beleid is dan ook een must voor elke kinderopvangvoorziening. Zowel jonge baby’s als oudere kinderen hebben er belang bij dat kinderbegeleiders aandacht hebben voor taalstimulering binnen de opvang.
Daarnaast staan we stil bij het belang van de thuistaal bij meertalige kinderen.
Maar meer dan theorie, is er tijdens deze sessie ook ruimte voor goede praktijkvoorbeelden. Boeiend en inspirerend.
Spreker: Wendy Gettemans, taalondersteuner
Doelgroep: verantwoordelijken gezins- en groepsopvang van baby’s en peuters


Sessie 1.6 De toegangspoort naar kinderopvang: Lokaal Loket Kinderopvang - Lezing en goede praktijk
Het lokaal loket kinderopvang moet de toegankelijkheid van de kinderopvang vergroten, in het bijzonder voor kwetsbare gezinnen. Voor de organisatie van het lokaal loket wordt er ook richting lokaal bestuur gekeken. Maar wat verwacht Vlaanderen concreet van de lokale besturen? Kind en Gezin geeft toelichting bij deze nieuwe opdracht voor de lokale besturen, gevolgd door een aantal goede praktijken. We laten ons licht schijnen over het belang en de kracht van lokale toegangspoorten en de rol die het lokaal bestuur in dit verhaal kan/moet spelen.
Sprekers: Inge Duchateau, Algemeen coördinator klantenondersteuning Kind en Gezin en Peter Cousaert, VVSG-stafmedewerker werkgelegenheids- en activeringsbeleid
Doelgroep: iedereen betrokken bij het lokaal beleid kinderopvang en de toegankelijke kinderopvang van baby’s en peuters


Sessie 1.7 Maak je team competent, zet in op talent - Lezing
Hoe kun je medewerkers verleiden om competenter te worden en professioneel ‘het beste van zichzelf’ te geven? En wat is dat dan, het ‘beste’? We staan stil bij talenten van mensen. We bekijken wat het betekent om die talenten te ontwikkelen in een werkcontext. Wat is daarvoor nodig? Welke rol spelen leidinggevenden en collega’s?
Spreker: Peter Beschuyt, adviseur en talentcoach, Kessels & Smit, the learning company
Doelgroep: iedereen die inspirerend leiding wil geven en zo met een sterker team aan de slag wil


Sessie 1.8  Over leren kennen van verschillende geuren, kleuren en smaken - Workshop
Kinderopvangvoorzieningen krijgen steeds meer kinderen in de opvang met een migratieachtergrond en/of andere levensbeschouwing. Kennis over én inzicht in enkele basisprincipes van de islam kan de samenwerking met de ouders en de dienstverlening enkel ten goede komen. Na een kort overzicht van het migratieverhaal, staan we stil bij enkele basisprincipes van de Islam. Als laatste geven we tips en tricks die toepasbaar zijn op de werkvloer. Een snelcursus over hoe omgaan met Islam.
Spreker: Naïma Lafrarchi, Onderzoekster aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee
Doelgroep: medewerkers kinderopvangvoorzieningen begaan met een diverse kinderopvang 


Sessie 1.9 Subsidieverlies? Recht op financiële compensatie! (*) - Lezing en actieve workshop
Met de inwerkingtreding van het nieuwe decreet is er sinds 1 april 2014 ook een nieuw subsidiesysteem voor de gezins- en groepsopvang van baby’s en peuters. Krijg je als organisator kinderopvang voor hetzelfde aantal kinderopvangplaatsen nu een lagere subsidie? Dan heb je vier jaar recht op een financiële compensatie.
In het eerste deel van deze sessie bespreken we de regelgeving: in welke situaties heb je recht op een compensatie, hoe zit de berekening in elkaar en hoe vraag je de compensatie aan? In het tweede deel van de sessie ga je zelf aan de slag met je eigen gegevens en leer je te bepalen of er voor jouw voorzieningen een financiële compensatie mogelijk is.
Spreker: Esther Holleman, Stafmedewerker dataverzameling en financiering VVSG
Doelgroep: verantwoordelijken en financieel experts gezins- en groepsopvang baby’s en peuters


Sessie 1.10 Het Centrum Inclusieve Kinderopvang binnenstebuiten (*) - Lezing en goede praktijken
“Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk” is het uitgangspunt van het Vlaams beleid voor de oprichting van de Centra Inclusieve Kinderopvang (of CIK’s). Deze CIK’s zetten we in de kijker: wie zijn ze? Wat zijn hun opdrachten? En wat betekent dat in de praktijk?
Spreker: Sylvia Walravens, Stafmedewerker Kind en Gezin aangevuld door Delfien De Backer, inclusiecoach Mezennestje vzw (kinderopvang schoolgaande kinderen), Neelke Dewulf, inclusiecoach Stad Gent (groepsopvang baby’s en peuters) en Arlette Mattheeuws, inclusiecoach OCMW-Vereniging De Blauwe Lelie (gezinsopvang baby’s en peuters)
Doelgroep: verantwoordelijken kinderopvangvoorzieningen


Sessie 1.11 Meer bewegen in de kinderopvang? Het kan! Multimove geeft je inspiratie - Lezing en goede praktijk
Multimove biedt 3- tot 8-jarigen een gevarieerd bewegingsprogramma aan waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen doen ze ervaringen op in de twaalf bewegingsvaardigheden en wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal.
Benieuwd hoe je Multimove aanpakt in de kinderopvang? In deze sessie geven enkele opvangvoorzieningen tips, succesfactoren en valkuilen.
Sprekers: Ine Esch en Sofie De Bock, Projectcoördinatoren Multimove voor kinderen – Bloso
Doelgroep: verantwoordelijken kinderopvang schoolgaande kinderen


Sessie 2.1 Maak gebruik van de online tevredenheidsmeting voor ouders - Workshop
De erkende kinderopvangvoorzieningen hebben de wettelijke plicht om periodiek naar de tevredenheid van gebruikers te peilen. Naast klachten en opmerkingen zijn deze periodieke tevredenheidsmetingen een belangrijk onderdeel van de zelfevaluatie en leiden ze tot kwaliteitsverbetering. De VVSG ontwikkelde in samenwerking met de firma BOSOFTWARE een webgebaseerd instrument om de tevredenheid van ouders te bevragen. Via de website www.tevredenheidopvang.be kun je als opvangvoorziening ouders bevragen en onmiddellijk de resultaten zien. Recent werden een aantal verbeteringen in het instrument aangebracht om de gebruiksvriendelijkheid nog te verhogen.
Spreker: Carine Wynants, regionale stafmedewerker ondersteuning Diensten voor onthaalouders – provincie Antwerpen
Doelgroep: iedereen die van start is gegaan met www.tevredenheidopvang.be maar nog vragen heeft over de recente aanpassingen is welkom. Maar ook wie nog niet gestart is met het instrument komt hier alles te weten om succesvol te starten.


Sessie 2.2  Maak je opvang borstvoedingsvriendelijk - Lezing en goede praktijk
Hoe maak je de kinderopvang borstvoedingsvriendelijk? Waar moet je rekening mee houden? Welke afspraken moet je maken met de ouders? Moet dit opgenomen worden in het beleid van de opvang? Wat zijn de do en don’ts? De Bakermat ondersteunt organisaties die borstvoedingsvriendelijk willen werken. Met hun concrete tips ga je zo aan de slag. Een aantal kinderdagverblijven delen hun ervaringen met ons.
Spreker: Ilse Dejaeger, Vroedvrouw De Bakermat
Doelgroep: verantwoordelijken gezins- en groepsopvang baby’s en peuters


Sessie 2.3 Een groene start! - Goede Praktijk
Hoe kunnen jonge kinderen in hun vertrouwde omgeving de natuur ontdekken, beleven en als een belangrijk onderdeel van hun leven ervaren. Natuurbeleving en vrij buitenspel in een groene omgeving zijn belangrijk voor de ontwikkeling van alle kinderen. Een brede visie, haalbare en praktische tips worden aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Laat je inspireren door Kinderdagverblijf het Nachtegaaltje uit Sint-Amandsberg, pionier in groene kinderopvang voor 0 tot 3 jarigen in Vlaanderen.
Spreker: Patrick Bauwens, Verantwoordelijke Kinderdagverblijf ’t Nachtegaaltje uit Sint-Amandsberg, Dienst Kinderopvang Stad Gent
Doelgroep: verantwoordelijken gezins- en groepsopvang baby’s en peuters


Sessie 2.4 (In)druk - (Proef)druk – Op zoek naar het kind achter het label (*) - Workshop
Heel wat volwassen zijn vandaag onzeker in hun omgang met ‘gelabelde’ kinderen. Ze focussen op het label. Durven niet meer te handelen, want een expert in ‘gelabelde’ kinderen zijn ze niet. Houvast zoeken ze in toolkits of educatieve pakketten om zichzelf expertise over het ‘gelabelde’ kind bij te brengen. Zo verliezen ze helaas oog voor het volledige kind achter het label. In deze workshop staan we aan de hand van de documentaire ‘Herdruk’ bij deze onzekerheid stil.
Spreker: Leen Ackaert, beleidsmedewerker Kinderrechtencommissariaat
Doelgroep: medewerkers kinderopvangvoorzieningen


Sessie 2.5 Allem@@l digit@@l - Goede praktijk
Hoe springen we als kinderopvang op de digitale sneltrein? Wat zijn de voordelen voor het bestuur, voor de kinderopvang, voor de ouders en voor de medewerkers? Het Zorgbedrijf Roeselare is alvast overtuigd: digitalisering is de toekomst en zorgt voor meer efficiëntie in de werkomgeving. Er komt meer tijd vrij voor de echte kerntaak van de medewerkers, met name de kinderen zelf.
Het digitaal registratiesysteem via smartphone, het online kwaliteitshandboek, het digitaal samenwerkingsplatform waarbij meningen, tips en ideeën worden uitgewisseld, … zijn maar een paar voorbeelden. 
Spreker: Niki Corveleijn, pedagogische stafmedewerker kindzorg
Doelgroep: verantwoordelijken die zich willen voorbereiden op het digitale tijdperk


Sessie 2.6 Zorginspectie over de vernieuwde inspectie in de kinderopvang - Lezing
Hoe worden de inspecties in de kinderopvang georganiseerd sinds de inwerkingtreding van het decreet kinderopvang van baby’s en peuters? Zorginspectie geeft toelichting bij het gewijzigd inspectieconcept in de groepsopvang, de gezinsopvang en buitenschoolse opvang. Wat betekent dit nieuwe concept in de praktijk? Welke focus legt Zorginspectie tijdens haar inspecties? Waarop baseert Zorginspectie haar vaststellingen? . 
Spreker: Mady Cochet, teamverantwoordelijke Zorginspectie
Doelgroep: verantwoordelijken (kwaliteitsbeleid) kinderopvangvoorzieningen


Sessie 2.7 Een toekomst voor de buitenschoolse opvang - Debat
De slotvergadering van de Staten-Generaal buitenschoolse kinderopvang ligt intussen een goed jaar achter ons. Tijd dus om werk te maken van een concrete toekomstvisie! Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang stelt haar visie op de toekomst voor de buitenschoolse kinderopvang voor. Experts, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de sector reageren op dit lokaal verhaal. Maar ook als deelnemer krijg je een stem.
Spreker: Ann Lobijn, VVSG-stafmedewerker kinderopvang
Doelgroep: iedereen die een toekomst wil voor de buitenschoolse kinderopvang


Sessie 2.8 Huis van het Kind: informatie en inspiratie - Lezing en goede praktijk
Hoe kunnen we samen gezinnen zo goed mogelijk ondersteunen? Dat is de uitdaging voor alle partners in een Huis van het Kind. Er zijn veel vragen en nog veel meer mogelijke antwoorden. Op deze inspiratiesessie krijg je veel nuttige informatie!
Goede praktijken geven inspiratie en ideeën voor het organiseren van een Huis van het Kind binnen je eigen gemeente of zorgregio.
Spreker: Wannes Blondeel, programmamanager huizen van het kind, Kind en Gezin
Doelgroep: iedereen met interesse in een lokaal gezinsbeleid


Sessie 2.9 Gezonde dranken en tussendoortjes in de buitenschoolse opvang (*)  - Workshop
Zijn fruitsap en chocolademelk gezond? Sommige kinderen willen geen fruit eten, wat nu? Zijn alle koekjes even ongezond? Wat is gezond broodbeleg? Zit je als kinderopvang met deze en andere vragen over gezonde dranken en tussendoortjes bij kinderen? Dan is deze infosessie iets voor jou! Je krijgt uitleg over gezonde dranken en tussendoortjes en hoe de opvang deze kan aanbieden aan de kinderen. Er wordt stil gestaan bij wat gezonde voeding voor kinderen betekent en wat je als medewerker kunt doen om kinderen gezonde keuzes te laten maken.
Spreker: Annelies Vandenberghe,  Stafmedewerker Beweging, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
Doelgroep: medewerkers kinderopvang schoolgaande kinderen


Sessie 2.10 Werknemersstatuut onthaalouders: zegen of vloek? (*) - Goede praktijk
De Vlaamse Regering gaf op 14 februari 2014 haar akkoord om een proefproject op te starten dat nagaat of en hoe een werknemersstatuut in de praktijk werkt bij onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders. OCMW-Vereniging De Blauwe Lelie (Brugge), OCMW Roeselare en OCMW Schoten zijn in dit proefproject gestapt. Sinds 1 januari 2015 en voor de duur van 2 jaar hebben zij een aantal onthaalouder-werknemers in dienst. Dit proefproject vergde veel voorbereiding. De verantwoordelijken van de betrokken diensten delen hun ervaringen hierover: welke mogelijkheden, beperkingen, knelpunten en aandachtspunten brengt dit werknemersstatuut in de specifieke context van een thuiswerkende kinderbegeleider in de praktijk met zich mee voor alle betrokkenen.
Sprekers: Johanna Mahieu, directeur De Blauwe Lelie (OCMW Brugge), Lieve Verheyden, diensthoofd gezinszorg en kinderopvang OCMW Schoten
Doelgroep: verantwoordelijken gezinsopvang baby’s en peuters


Sessie 2.11 Welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling opvolgen met de instrumenten Ziko en Ziko-Vo  - Goede praktijk
Het decreet Kinderopvang vraagt ons welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling van kinderen goed op te volgen.  Maar hoe doen we dat nu in praktijk.  Voorlopig zijn er twee instrumenten die je daarbij kunnen helpen: Ziko en Ziko-Vo.
In deze workshop maken we kennis met beide instrumenten en gaan we na hoe we deze op de werkvloer kunnen implementeren en hoe we begeleiders kunnen coachen in het gebruik ervan. 
Spreker: Laenen Inge, Educatief medewerker bij het CEGO- KULeuven
Doelgroep: verantwoordelijken gezins- en groepsopvang baby’s en peuters


Sessie 3.1 Buitenschoolse kinderopvang EXTRA (*) - Goede praktijken
De behoefte aan buitenschoolse kinderopvang is de voorbije jaren enorm gegroeid. Een tendens die zich zeker nog zal verder zetten. Het wordt voor elk lokaal bestuur een uitdaging om enerzijds voldoende opvangplaatsen te creëren en anderzijds opvang aan te bieden die aansluit bij de behoeften van kinderen en ouders. We nemen de tijd om kennis te maken met lokale praktijken die nu al inzetten op een samenwerking met de sectoren jeugd, sport en cultuur. We bekijken ook de inzet van vrijwilligers binnen de buitenschoolse kinderopvang en bespreken andere creatieve ideeën om de stijgende behoefte te beantwoorden. We staan stil bij de successen, de knelpunten, de uitdagingen voor elk van deze lokale besturen. En uiteraard horen we graag wat uw bedenkingen zijn. 
Sprekers: lokale verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen schoolgaande kinderen
Doelgroep: verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen schoolgaande kinderen


Sessie 3.2 Buitenspelen met veel goesting! - Goede Praktijk
Een kindvriendelijke buitenspeelruimte en een goede speelvisie voor jouw buitenschoolse opvang? Het blijft zoeken en proberen hoe je, samen met de kinderen, met jouw team, met jouw bestuur een leuke speelomgeving kan creëren. Tips en inspiratie krijg je vanuit IBO/Speelpleinwerking Gistel en IBO Ichtegem. Feedback en omkadering van deze goede praktijken en duiding bij de regelgeving krijg je van Kind & Samenleving.
Sprekers: Karlien Dasseville, Diensthoofd IBO en Speelpleinwerking, Stad/OCMW Gistel
Lieve Dehaemers, Schepen van Jeugd, Stad Gistel
Stijn Spriet, Coördinator IBO, Ichtegem
Peter Dekeyser, Medewerker Ruimtecel, Kind & Samenleving
Doelgroep: verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen schoolgaande kinderen


Sessie 3.3 Steun aan private organisatoren - Goede praktijk
Als lokaal bestuur heb je baat bij een voldoende aanbod kinderopvang. Maar hoe kun je andere organisaties overtuigen om in jouw gemeente een kinderopvangvoorziening op te starten? En open te houden? Lokale besturen vertellen welke initiatieven zij nemen om deze organisaties van kinderopvang te ondersteunen.
Sprekers: Murielle Mattelaer, Beleidsadviseur kinderopvang en gezinsondersteuning, Stad Leuven
Annick Schoups, Bestuurscoördinator Stad Antwerpen en andere lokale verantwoordelijken
Doelgroep: mandatarissen, verantwoordelijken kinderopvang


 

Sessie 3.4 Ouderparticipatie in jouw kinderopvang? - Goede praktijk
Ouderparticipatie blijft voor velen een hele boterham… Vanuit de praktijk illustreren we hoe je met verschillende formules verschillende ouders aanspreekt. We maken zowel tijd voor de brede formele initiatieven (zoals ouderraad of activiteiten voor en door ouders) als voor de dagdagelijkse kleine dingen (een babbel met ouders of een wenmoment). Hoe probeer je elke ouder te betrekken in de kinderopvang? Op welke momenten is ouderparticipatie het belangrijkst? Wat mag je verwachten van ouders? Kortom, ouderparticipatie: hoe begin je eraan en hoe hou je het vol?
Sprekers: verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen
Doelgroep: verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen


Sessie 3.5 Het pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters – een inspirerende kennismaking (*) - Workshop
Elke dag maak je als kinderopvang werk van de pedagogische kwaliteit. Dit is van onschatbare waarde voor kinderen, hun ouders en de samenleving. Maar wat is dit juist ‘pedagogische kwaliteit’? Sinds 2014 wordt deze kwaliteit beschreven in het pedagogische raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters.
In de workshop maak je kennis met het pedagogische raamwerk: wat houdt het raamwerk in? Wat is de achterliggende visie? Voor wie is het raamwerk en bovendien, hoe werkt het in de praktijk?
Spreker: Hester Hulpia, medewerker MeMoQ Universiteit Gent
Doelgroep: verantwoordelijken en medewerkers gezins- en groepsopvang baby’s en peuters


Sessie 3.6 Individueel verminderd tarief Kinderopvang: één jaar later - Lezing
Een jaar geleden kregen OCMW’s de opdracht om aan ouders in de inkomensgerelateerde kinderopvang een individueel verminderd tarief kinderopvang toe te kennen. Tijd voor een eerste evaluatie! Wat houdt deze opdracht in voor het OCMW? Welke wijzigingen inzake het individueel verminderd tarief kinderopvang werden geformuleerd in het Vlaams regeerakkoord?
Welke meerwaarde biedt deze opdracht voor OCMW’s? Via een getuigenis van een ouder in armoede, Cynthia Hoste, krijgen we zicht op het belang van toegankelijke en betaalbare kinderopvang voor ouders in armoede.
Sprekers: Inge Duchateau, Algemeen coördinator klantenondersteuning Kind en Gezin en Cynthia Hoste, ervaringsdeskundige
Doelgroep: OCMW-medewerkers betrokken bij toekenning individueel verminderd tarief, lokale mandatarissen


Sessie 3.7 Van Minivormingen tot zelfevaluatie, kwaliteitshandboek en lerend netwerk (*) - Workshop
De VVSG en Diverscity ontwikkelde de KinderopvangTV of mini-vormingen. Tijdens deze workshop ontdek je op een interactieve manier hoe je de minivormingen gebruikt en inzet in je kinderopvangvoorziening en hoe deze aansluiten op het zelfevaluatie-instrument, het kwaliteitshandboek en de lerende netwerken pedagogisch beleid van de VVSG.
Minivormingen zijn vormingen van één uur die je tijdens teamvergaderingen of vormingsmomenten inzet. In iedere vorming maken we gebruik van filmmateriaal met getuigenissen van werknemers, verantwoordelijken, ouders of kinderen. Centraal in de minivormingen staat leren van elkaar.
Spreker: Hilde Hautekees, Stafmedewerker vorming, Diverscity
Doelgroep: verantwoordelijken of vormingsmedewerkers van kinderopvangvoorzieningen, gezins- en groepsopvang baby’s en peuters, schoolgaande kinderen


Sessie 3.8 Actualiteitsdebat: “Hip Hip Hoera: het decreet is jarig” - Debat
Een jaar geleden trad het decreet Kinderopvang van baby’s en Peuters in werking. De Vlaamse overheid wil met het decreet de kinderopvang nog professioneler, eenvoudiger en leefbaarder maken. Maar waar staan we nu, één jaar na de inwerkingtreding van het decreet? We debatteren met Kind en Gezin over een aantal cruciale zaken die ons zorgen baren vandaag en in de toekomst. Kom mee debatteren en laat je mening horen in het actualiteitsdebat.
Sprekers: Filip Winderickx, afdelingshoofd Kinderopvang Kind en Gezin en Dieter Vanhecke, transitiemanager Kinderopvang
Doelgroep: verantwoordelijken gezins- en groepsopvang baby’s en peuters


Sessie 3.9 Gratis opleidingsmogelijkheden voor begeleiders in de kinderopvang - Lezing
Investeren in verdere competentieversterking en talentontwikkeling is noodzakelijk, ook in de kinderopvang. Het VIA4-akkoord speelt hierop in met een divers vormingsaanbod. Tijdens deze workshop gaan we in op de kwalificerende trajecten, waarbij ongekwalificeerde kinderbegeleiders tijdens de arbeidstijd en met behoud van loon een kwalificerende opleiding (tot 1280 uren) kunnen volgen. Daarnaast lichten we de verschillende mogelijkheden tot samenwerking met de Centra voor Basiseducatie toe, de Kinderopvangcaravans voor kinderbegeleiders wordt voorgesteld en ook het recent opgerichte Vormingsfonds Kinderopvang komt aan bod. De volgende dag ga je vol inspiratie aan de slag om het opleidingsbeleid binnen je dienst verder uit te werken.
Spreker: Peter Neirynck, Diverscity
Doelgroep: verantwoordelijken kinderopvangvoorzieningen georganiseerd door een lokaal bestuur


Sessie 3.10 Gezonde dranken en tussendoortjes in de buitenschoolse opvang (*) - Workshop
Zijn fruitsap en chocolademelk gezond? Sommige kinderen willen geen fruit eten, wat nu? Zijn alle koekjes even ongezond? Wat is gezond broodbeleg? Zit je als kinderopvang met deze en andere vragen over gezonde dranken en tussendoortjes bij kinderen? Dan is deze infosessie iets voor jou! Je krijgt uitleg over gezonde dranken en tussendoortjes en hoe de opvang deze kan aanbieden aan de kinderen. Er wordt stil gestaan bij wat gezonde voeding voor kinderen betekent en wat je als medewerker kunt doen om kinderen gezonde keuzes te laten maken.
Spreker: Annelies Vandenberghe,  Stafmedewerker Beweging, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
Doelgroep: medewerkers kinderopvang schoolgaande kinderen


Sessie 3.11 Vitaminen voor je Lokaal Overleg Kinderopvang - Workshop
Het Lokaal Overleg Kinderopvang blijft als gemeentelijke adviesraad het forum voor het aansturen van het lokaal beleid en het uitbouwen, bekendmaken en verbeteren van de kinderopvang in de gemeente. Kan deze gemeentelijke adviesraad zijn functies waarmaken? Welke factoren vergroten de kansen op succes? Zijn er valkuilen? Samen met een vertegenwoordiger van de Gezinsbond, Unieko en Landelijke Kinderopvang zoeken we een antwoord op deze vragen.
Sprekers: Ann Lobijn en Hilde Van Rie, VVSG-stafmedewerkers en een vertegenwoordiger van Gezinsbond, Unieko en Landelijke Kinderopvang
Doelgroep: verantwoordelijken voor het lokaal overleg kinderopvang, lokale mandatarissen


 

Waar en wanneer

Donderdag 2 april 2015
ICC - international convention center, Van Rysselberghedreef 2 bus 1, Citadelpark te 9000 Gent  >bereikbaarheid

 

Deelnameprijs

Leden van het VVSG-steunpunt Kinderopvang betalen 60 euro.
Niet leden betalen 120 euro. 

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier.
Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 19 maart.

 Gelieve duidelijk aan te geven voor welke 3 workshops u inschrijft

 

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

 

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot donderdag 19 maart.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

 

Info inhoudelijk

Hanne Van Nuffel , VVSG-stafmedewerker kinderopvang
hanne.vannuffel@vvsg.be, 02 211 56 55

 

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke organisatie van vorming en evenementen
cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

 

Organisatie

Dit initiatief sluit aan bij de opdrachten van de VVSG in kader van het Samenwerkingsverband vzw VVSG-DVO (en is in samenwerking met DIVOPRA vzw) en het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de openbare sector voor de social- /non-profit sectoren (VIA 4) voor de periode 2011 tot 2015 voor de werknemers binnen de openbare sector. Dit akkoord werd afgesloten tussen de werkgeversorganisatie VVSG vzw, de drie representatieve vakorganisaties (ACV-OD, ACOD en VSOA) en de Vlaamse Regering als subsidiërende overheid.

 

 

Organisatie in samenwerking met

Tactics      Sodexo.jpg

 

Bijlagen

Titel

Voor wie

Wanneer

Waar

Adres

Werkvorm

Pagina-inhoud

Kalendertrefwoorden

Bijlagen

Inhoudstype: VVSG Kalender
Gemaakt om door
Laatst gewijzigd op door