Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

EUROPA

Raad voor Europese gemeenten en regio’s (REGR - CEMR)

CEMR is de Europese koepel van verenigingen van steden en gemeenten uit 40 landen waaronder de 28 lidstaten van de Europese Unie
+  Policy Committee: Luc Martens, Sabine Van Dooren
+  Financial Management Committee: Sabine Van Dooren
+  Overleg secretarissen-generaal: Mark Suykens, Betty De Wachter
+  Cohesiebeleid: Betty De Wachter
+  Klimaat en Energie transitie: Alex Verhoeven
+  Afval: Christof Delatter
+  Lokale en regionale overheden als werkgevers: Marijke De Lange
+  Governance en burgerschap: Marlies Van Bouwel
+  Diversiteit en integratie: Sabine Van Cauwenberge
+  Twinning: Betty De Wachter
+  Internationale samenwerking en partnerschap: Bert Janssens
+  Open Data: Tom De Schepper
+  United Cities and Local Governments Europe: Betty De Wachter
+  ELAN: Betty De Wachter
+  Observatory crisis: Jan Leroy

 

Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van Europa (Raad van Europa)

De Raad van Europa richt zich voornamelijk op mensenrechten en democratie en omvat meer landen dan de Europese Unie. 

+ Standing Committee: Luc Martens
+ Kamer van Lokale Autoriteiten: Luc Martens, Stijn Quaghebeur, Sabine Van Dooren (plaatsvervanger)

 

Europese Structuurfondsen

EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling)
+ Vlaams Toezichtcomité: Antwerpen, Gent, 3 vertegenwoordigers uit lokale besturen; Stefan Thomas, Bart Palmaers (plaatsvervangers)
PDPO-Vlaams Europees Plattelandsontwikkelings-programma
+ Vlaams Toezichtcomité: vertegenwoordigers uit lokale besturen; Liesbet Belmans (plaatsvervanger)
ESF (Europees Sociaal Fonds)
+ Monitoring comité: Peter Cousaert, Fabio Contipelli (plaatsvervanger)

 

Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

+ Raad van Bestuur: Mark Suykens
+ Algemene Vergadering: Betty De Wachter

 

INTERNATIONAAL

 

United Cities and Local Governments

Mondiale koepel van verenigingen van steden en gemeenten (CEMR is de Europese afdeling van UCLG)
+ Executive Committee: Luc Martens
+ World Council: Luc Martens
+ Capacity and Institution Building Working group: Bert Janssens

 

Navigatie