Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Publicaties

​SDG's: Een lokale vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wordt al heel wat informatie aangereikt, maar via deze publicatie willen we in de eerste plaats een voorzet geven voor de lokale vertaalslag van de doelstellingen vanuit beleidsmatig oogpunt. Hoe kunnen deze globale doelstellingen vorm krijgen binnen het gemeentebestuur? Welke initiatieven kunnen de verschillende gemeentelijke diensten nemen om bij te dragen aan de doelstelling rond gender, water of klimaat? Lees de publicatie in het Nederlands, of in het Engels.

Lokaal Mondiaal Beleid

​Een boekje met vier hoofdstukken dat je vrij kan raadplegen: 
1. Wat is lokaal mondiaal beleid en waarom doen we het
2. Praktijkvoorbeelden
3. Hoe begin ik eraan?
4. Waar vind ik ondersteuning?
Hier ​kan je het gehele boekje downloaden (NL). De Engelstalige versie is verkort (eerste 2 hoofdstukken).

Europa: kansen voor lokale besturen

‘Europa, kansen voor lokale besturen’ gaat in op de vraag hoe lokale besturen kunnen inzetten op Europese subsidies, met voorbeelden en praktische tips. Verder wordt uitgelegd hoe Europese regelgeving invloed uitoefent op de lokale agenda. Ten slotte wordt een overzicht geboden van toekomstige Europese programma’s voor de nieuwe beleidsperiode 2014 – 2020. Bestellen kan via de website van Politeia.

 

De Noord-Zuidreeks 

Een aantal praktische pockets om meteen mee aan de slag te gaan in het kader van het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid. Voor wie al een grote ervaring heeft opgebouwd vormen ze een steuntje in de rug, voor wie nieuw is in de materie, een echte reddingsboei.
De Noord-Zuidreeks vervangt het handboek Noord-Zuid voor lokale besturen, een losbladige publicatie die tussen 2003 en 2010 jaarlijks werd aangevuld.
In deze reeks verschenen reeds volgende pockets: 

 •  ‘De gemeente en de wereld’

  Wat begon met een knagend gevoel bij twee Noord-Zuidambtenaren mondde uit in een breed gedragen inspiratieboek. Eén jaar lang debatteerde een groep van mensen uit het werkveld over de toekomst van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Ze toetsten hun ideeën af bij een brede groep ambtenaren en vrijwilligers en goten het resultaat in deze inspirerende publicatie. Het boek kan worden besteld bij Politeia.
 • De basics van het Noord-Zuidbeleid voor lokale besturen

  Deze pocket gaat in op enkele basisvragen over gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Waarom spelen gemeenten hierop in? Wat doen ze dan precies? Wie wordt erbij betrokken? Meer...
 • De Stedenband: over directe samenwerking tussen lokale besturen

  Wat is een stedenband precies? Wat is het verschil met een jumelage? Wat zijn de doelstellingen en principes ervan? Hoe pak je het aan? Wie betrek je erbij, zowel binnen als buiten het gemeentebestuur? Meer...
 • Gemeenten ondersteunen 4de pijlerinitiatieven

 • In deze pocket reiken de auteurs een aantal instrumenten aan om het subsidieproces te organiseren als een proces waar iedereen uit leert, met als doel om samen tot betere en meer doeltreffende ontwikkelingshulp te komen. Meer...
 • Handleiding werkbezoeken

  Een werkbezoek organiseren is geen sinecure. Naast de praktische kant zoals vliegtuigtickets boeken, bagage samenstellen, contactgegevens verzamelen, … komen er bij een werkbezoek nog een hele hoop inhoudelijke zaken kijken. Meer...
 • De interculturele dialoog (nieuw)

  De confrontatie met andere culturen daagt ons uit. Het stelt eigen vanzelfsprekendheden in vraag en houdt ons een spiegel voor. Om op een zinvolle manier om te gaan met andere culturen is de nodige interculturele competentie vereist. Meer... 
  Informatie over interculturele samenwerking:
  => Relevante literatuurlijst
  => Instrumenten & tools
  => Opleiding Intercultureel Management:
 • Mag het wat M&Er zijn

  Dit basisboek wil tegemoet komen aan de groeiende nood om binnen de programma's van gemeentelijke internationale samenwerking de uitvoering van planne op een kwalitieve manier op te volgen en te evalueren. Meer...
  De pocket werd ook vertaald in het Engels, Spaans en Frans:
  M&Eting the need for Results
  M&Enos es más 
  Le M&E expliqué

Jumelages in de 21ste eeuw: Europa van onderuit

In dit boek wordt komaf gemaakt met alle vooroordelen en wordt de meerwaarde van jumelages anno 2007 belicht. Betty De Wachter en Anne Geens (VVSG Internationaal) beantwoorden alle mogelijke praktische vragen in verband met jumelages. Meer...

Navigatie