Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Links

België en Vlaanderen

Vlaamse Overheid. De portaalsite van de Vlaamse Overheid. Via de zoekfunctie kan u informatie vinden over het Vlaamse buitenlandse beleid of over het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

VAIS (Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking)

VLEVA (Vlaams Europees Verbindingsagentschap): Agentschap dat in eerste instantie de belangen van Vlaamse burgers, bedrijven en besturen in de Europese instanties verdedigt. Daarnaast informeert die het Vlaamse middenveld en de overheden (lokaal en regionaal) over Europese dossiers en financieringsmogelijkheden.

EU subsidiewijzer: een overzicht van Europese subsidies.

DGD (Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking): Federaal departement voor ontwikkelingssamenwerking

BTC (De Belgische Technische Coöperatie): Het uitvoerend orgaan van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

NGO-federatie: De federatie van alle Vlaamse NGO's voor ontwikkelingssamenwerking.

11.11.11: De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging waaronder de 11.11.11-comité's en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.

Mo*: Vlaamse mondiale magazine (de fusie van 'Wereldwijd' en 'De Wereld Morgen')

CIMIC: Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie

Ethibel : Onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau voor duurzaam beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wegwijzer: Informatiecentrum voor reizigers. 

Wisselkoersen berekenen

Bond Beter Leefmilieu: Onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigngen in Vlaanderen.


Europees

 

CEMR of REGR (Raad van Europese Gemeenten en Regio's): Groepeert 32 nationale verenigingen van gemeenten en regio's in Europa.

Platforma: Officiële koepel van lokale en regionale overheden in Europa, gesprekspartner van de Europese instanties.

EACEA (Europees Agentschap voor Cultuur en Educatie): Beheert alle subsidieaanvragen voor jumelageactiviteiten, cultuur en onderwijs.

Raad van Europa: Groepeert ongeveer 40 landen. Richt zich op mensenrechten, het bewaken van de democratie, de strijd tegen discriminatie, stabiliteit in Europa en culturele identiteit (en diversiteit).

Directoraat-Generaal voor Ontwikkeling van de Europese Commissie

Secretariaat-Generaal van de 77 ACP-landen (Afrikaanse landen, de Caraïben en Pacifische Oceaan) waarmee de Europese Commissie bijzondere verdragen heeft.

ECDPM (European Centre for Development Policy Management): Denktank over ontwikkelingsbeleid, met veel aandacht voor lokale besturen


Internationaal

 

UCLG (United Cities and Local Governments): Mondiale organisatie van verenigingen van lokale besturen

CIB: Werkgroep van verenigingen van steden en gemeenten actief op het vlak van ontwikkelingssamenwerking

UNDP (United Nations Development Programme): Afdeling Ontwikkelingsbeleid van de Verenigde Naties

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling): Internationale organisatie met 30 landen als actief lid. Bekend om studies, statistieken en publicaties over economische en sociale onderwerpen.

GOVNET: een website, beheert door de OESO, waar ambtenaren uit verschillende donorlanden ervaringen kunnen uitwisselen.

Speciale denktank is opgericht is om de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking (De Verklaring van Parijs) te onderzoeken

UNICEF: Kinderfonds van de VN. Onder meer actief rond gezondheid, onderwijs en kinderrechten

UNIFEM: Vrouwenfonds van de VN. De website bevat zeer veel info over gender.

ICLEI: Internationale raad voor lokale milieu-initiatieven. Een netwerk voor lokale besturen die actief zijn rond duurzame ontwikkeling.

Wereldbank: Beheert een van de belangrijkste middelenstromen inzake ontwikkelingssamenwerking en publiceert ook het 'World Development Report' en de 'Poverty Reduction Strategy Papers' per land.

Cedla: Centrum voor Studie en Documentatiecentrum van Latijns-Amerika. Het is verbonden aan de universiteit van Amsterdam. Verricht sociaal wetenschappelijk onderzoek in culturele antropologie, economie, geschiedenis, politieke wetenschappen en sociologie. Hebben verscheidene eigen publicaties en een zeer uitgebreide bibliotheek.

Institute of Latin-American Studies: Dit is een onderdeel van de University of London school of advanced study. Wil een forum bieden waar vooral informatie terug te vinden is van onderzoeken en analyses rond geschiedenis, politieke n cultuur.

ALERTANET: Digitaal portaal over recht en samenleving, multiculturalisme, inheemsen, rechtspluralisme, gender en vrouw,... in Latijns-Amerika.

Observatório de Cooperación Descentralizada UE -America Latina: Richt zich op gedecentraliseerde samenwerking tussen lokale besturen in Latijns-Amerika en Europa

Organisatie van onafhankelijke journalisten die bulletins publiceren (Latijns-Amerika).

Transparency International: biedt informatie over en instrumenten voor corruptie en eerlijk bestuur.


Zusterverenigingen

 

UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie): Onze Waalse collega’s

AVCB-VSGB (Association de la Ville et des Communes de Bruxelles): Internationale luik van onze Brusselse collega's.

VNG-internationaal: Onze Nederlandse collega's

VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

LGA: Onze Britse collega’s

 

 

Navigatie