Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Internationaal

​Duurzame ontwikkeling ligt de VVSG nauw aan het hart. Omdat beelden meer zeggen dan woorden, maakte het team Internationaal voor lokale besturen onderstaand filmpje over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de lokale invulling ervan. Deel het gerust!

 

 

 

 

 lokaal.png

 

 

​ cover van nz nr mondiaal.png

 

 

 

 

 

 

 

 

sdg brochure voorpagina.png 

 

 

armoede.png 

Glokaal: De vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen naar het lokale niveau

​In mei stond de VVSG-Lokaal, het maandblad van de lokale besturen, in het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dit speciale nummer werd gewijd aan de lokale vertaling van deze globale agenda, met onder meer voorbeelden uit de praktijk, een interview met de Minister voor ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en een beeldverslag. Je kan deze Glokaal downloaden in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans.

 

 

Publicatie: Van Noord-Zuid naar Mondiaal. Naar een lokaal mondiaal beleid

De wereld rondom ons evolueert. De opsplitsing tussen Noord en Zuid lijkt minder relevant. Mondiale opportuniteiten en uitdagingen stoppen niet aan de landsgrenzen, maar iedereen, waar ook ter wereld, krijgt er mee te maken. Denk maar aan migratie, sociale media of de klimaatopwarming. Moet ons gemeentelijk Noord-Zuidbeleid dan niet mee evolueren? Uit deze denkoefening ontsprong het ‘lokaal mondiaal beleid’. In de nieuwe VVSG-publicatie komt u te weten wat dit ‘lokaal mondiaal beleid’ precies inhoudt, en reiken we u vele voorbeelden aan van hoe een gemeente hier mee om kan gaan.

Hier ​kan je het gehele boekje downloaden (NL). De Engelstalige versie is verkort (eerste 2 hoofdstukken).


 

Engagementsverklaring 'global goals, local focus'

 Door hun handtekening onder deze verklaring te zetten, engageerden al een dertigtal lokale besturen uit de hele wereld zich voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Hiermee tonen zij een politiek engagement om mee hun schouders onder de lokale vertaling van deze 17 doelstellingen te zetten. Engageert jouw gemeente zich al voor de SDG’s? Meer informatie vind je hier.

 

 

​Publicatie: Een lokale vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wordt al heel wat informatie aangereikt, maar via deze publicatie willen we in de eerste plaats een voorzet geven voor de lokale vertaalslag van de doelstellingen vanuit beleidsmatig oogpunt. Hoe kunnen deze globale doelstellingen vorm krijgen binnen het gemeentebestuur? Welke initiatieven kunnen de verschillende gemeentelijke diensten nemen om bij te dragen aan de doelstelling rond gender, water of klimaat? Lees de publicatie in het Nederlands, of in het Engels.

 

 

 

​Armoedeverklaring

Tijdens de regionale stedenbandontmoeting in Guatemala werd een hele dag gewerkt rond Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling één, het wereldwijd bestrijden van armoede. Het resultaat van deze dag is een gemeenschappelijke verklaring rond armoede: van overleven naar beter leven.

 

 

 

 Nieuws

 

 

Sunita Narain: duurzame omslag moet groeien vanuit lokale gemeenschaphttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/De-omslag-naar-een-duurzame-samenleving-moet-groeien-vanuit-de-lokale-gemeenschappen-en-voor-arm-en-rijk.aspxSunita Narain: duurzame omslag moet groeien vanuit lokale gemeenschap9-10-2017 22:00:00
Internationaal SDG-verdrag blaast twee kaarsjes uithttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Het-internationale-SDG-verdrag-blaast-twee-kaarsjes-uit.aspxInternationaal SDG-verdrag blaast twee kaarsjes uit25-9-2017 22:00:00
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: rapport schetst stand van zakenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Rapportering-over-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.aspxDuurzame ontwikkelingsdoelstellingen: rapport schetst stand van zaken11-7-2017 22:00:00
Europese Sociale Pijler: impact lokale besturen als werkgeverhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/De-Europese-Sociale-Pijler-en-de-impact-op-de-Vlaamse-lokale-besturen-als-werkgever.aspxEuropese Sociale Pijler: impact lokale besturen als werkgever5-6-2017 22:00:00
Resultaten enquête dienstverlening VVSG Internationaal, 2014-2016http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Resultaten-enquête-dienstverlening-VVSG-Internationaal,-2014-2016.aspxResultaten enquête dienstverlening VVSG Internationaal, 2014-201626-4-2017 22:00:00

 Kalender

 

 

Duurzaam toerisme in de stedenbandenhttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20171130DuurzaamToerismeInDeStedenbanden.aspxDuurzaam toerisme in de stedenbandenBrussel29-11-2017 23:00:00
Praktijkdag Sociale Mediahttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20171205PraktijkdagSocialeMedia.aspxPraktijkdag Sociale MediaGent4-12-2017 23:00:00

Navigatie