Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Wettelijk kader

Lokale besturen staan meer en meer in de belangstelling van andere overheden als nieuwe en belangrijke speler op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.

Zowel de Vlaamse, federale overheid en nu ook de Europese Unie bieden ondersteuning aan de lokale besturen om het beleidsdomein ‘ontwikkelingssamenwerking’ verder uit te bouwen. De grootste klemtoon ligt op ‘het zuiden’, maar er is ruimte voor sensibilisatie in ‘het noorden’. Deze ondersteuning gaat hand in hand met aanvraagformulieren, deadlines, procedures en regels.

Navigatie