Navigatiekoppelingen overslaan
werking & organisatie
sociaal beleid
welzijnsvoorzieningen
vrijetijdsbeleid
Economie & Werk
omgeving
veiligheid
internationaal
Onderwijs
Platteland
  
VVSG > internationaal > Noord-Zuid > Wettelijk kader > Europees beleid
Zoeken

 

Europees beleid ontwikkelingssamenwerking

De Europese Unie is een van de grootste donoren op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Europa beschikt over verschillende programma’s, fondsen en instanties om haar beleid uit te voeren, maar de middelen worden voornamelijk gefinancierd vanuit twee kanalen: het budget voor externe betrekkingen in de Gemeenschapsbegroting en het Europese Ontwikkelingsfonds (European Development Fund, EDF).

Groenboek Europees ontwikkelingsbeleid

De Europese Commissie lanceerde vorig jaar een Groenboek over het Europese ontwikkelingsbeleid. Platforma, een netwerk van actoren uit lokale en regionale overheden, waaronder onze Europese koepel, de CEMR, heeft een reeks aanbevelingen geformuleerd naar aanleiding van het Groenboek. Zij leggen de klemtoon op het belang van local governance en op de cruciale rol van lokale overheden voor sociale en economische ontwikkeling. Meer info…

 

Thematic Programme Non-State Actors and Local Authorities in Development

Bij de thematische programma’s hoort het nieuwe programma voor Non-state actors and local authorities’ thuis. Voor de eerste keer wordt een dergelijk programma rechtstreeks toegankelijk voor steden en gemeenten. Sinds 1 december 2009 zijn de richtlijnen voor nieuwe aanvragen bekendgemaakt. U kan hier rechts het document "Guidelines for grant applicants" terugvinden. Vertoont u interesse in dit programma, neem dan contact op met de medewerkers van Team Internationaal.

 EDD

 NSA-LA