Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Europees beleid ontwikkelingssamenwerking

De Europese Unie is een van de grootste donoren op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Europa beschikt over verschillende programma’s, fondsen en instanties om haar beleid uit te voeren, maar de middelen worden voornamelijk gefinancierd vanuit twee kanalen: het budget voor externe betrekkingen in de Gemeenschapsbegroting en het Europese Ontwikkelingsfonds (European Development Fund, EDF).

Thematic Programme 'Civil Society Organisations and Local Authorities'

Bij de thematische programma’s hoort het programma voor 'Civil Society Organisations and Local Authorities’ thuis. Dit programma is ook toegankelijk voor steden en gemeenten. Heeft u interesse in dit programma, neem dan contact op met de medewerkers van VVSG Internationaal.

Navigatie