Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Leertrajecten 'Lokaal Mondiaal Beleid in de praktijk'

12615415_1566694390321660_8489481031055783232_o.jpg

 

In welke context zijn de leertrajecten ontstaan?

In 2013 startte onder begeleiding van VVSG een denktank van ambtenaren, schepenen en vertegenwoordigers van het middenveld (11.11.11.) om te reflecteren over de toekomst van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. In 2014 analyseerde deze groep een aantal actuele tendensen die ze beschreef in de publicatie 'De gemeente en de wereld'. Het waren mondiale tendensen, zoals migratie, de financiële crisis en de veranderende wereldorde, die zich ook lieten voelen op lokaal vlak. Het gemeentelijk beleid kan dan ook niet statisch blijven en moet mee evolueren. In 2015 werd het concept Lokaal Mondiaal Beleid ontwikkeld. Dit inspireert steden en gemeenten om het lokale beleid voor ontwikkelingssamenwerking te transformeren naar een beleid waarin men de eigen verantwoordelijkheid en voorbeeldrol als bestuur uitspeelt. Het is een beleid dat rekening houdt met de mondiale opportuniteiten en uitdagingen. Het zet in op de actieve participatie van iedereen op het gemeentelijk grondgebied om bij te dragen als 'wereldburger'. Het is een beleid dat bijdraagt aan meer internationale rechtvaardigheid.

 

De aanloop

Op de inspiratiedag van 2 februari 2016 werd het concept Lokaal Mondiaal Beleid toegelicht. Sindsdien organiseert de Dienst Internationaal doorlopend leertrajecten over specifieke thema's om het concept heel concreet in de praktijk te brengen. Neem dus snel een kijkje op hun specifieke webpagina en schrijf je in!

 

Wat is het doel van de thematische leertrajecten?

  • Labo-functie: ruimte creëren om zich als stad of gemeente te verdiepen in een specifiek thema van het lokaal mondiaal beleid, samen met collega's uit andere lokale besturen, om te experimenteren en om de eigen praktijk te verbeteren en te versterken.
  • Voedingsbodem: concept Lokaal Mondiaal Beleid 'voeden' of verrijken met de geleerde lessen uit de eigen praktijken.
  • Uitrol: de geleerde lessen uit de leertrajecten delen met andere Vlaamse lokale besturen (via tools en begeleiding). Ook nieuwe thematische leertrajecten kunnen ontstaan om verder te experimenteren of uit te diepen.

 

Hoe kan ik deelnemen?

Hieronder vind je een overzicht van de 7 leertrajecten. Elk leertraject is verschillend in opzet, doel en timing. Door op onderstaande leertrajecten door te klikken, kom je terecht op de specifieke webpagina van dat traject. Je vindt daar meer uitleg terug over de inhoud, het verloop, de doelgroep en de doelstellingen. Sommige leertrajecten zijn al achter de rug, anderen vinden binnenkort voor de tweede keer plaats, in vernieuwde vorm.  Inschrijven gebeurt steeds via de specifieke webpagina eenmaal het traject gelanceerd is!

 

Meer informatie over de leertrajecten in het algemeen?

Verantwoordelijke inhoudelijk: Jules De Winter en Hanne Albers  – Dienst Internationaal – jules.dewinter@vvsg.be en hanne.albers@vvsg.be

 

 Overzicht leertrajecten

1. Duurzaam aankoopbeleid​Samen met het Steunpunt Duurzame Overheidsopdrachten werken we aan de strategische verankering van duurzaamheid in de gemeentelijke aankoopprocedures. In 4 sessies leggen we voor 4 verschillende productgroepen uit hoe je bestekken duurzaam, sociaal rechtvaardig en kostenefficiënt kan maken. De rode draad doorheen het leertraject is circulariteit.
​2.     Ethisch bankieren​Hoe ga je als gemeente duurzaam om met je financiën? Hoe stimuleer je burgers om bewust te beleggen? Samen met FairFin vzw en Forum Ethibel reiken we financieel directeurs en mondiale ambtenaren concrete handvaten aan om werk te maken van ethisch bankieren.
​3. Migratie, integratie en ontwikkeling​Drie domeinen die met elkaar verband houden, maar hoe kan een stad of gemeente een link slaan tussen deze domeinen? Welke rol spelen diaspora- en migrantenorganisaties die actief zijn binnen de gemeente en hoe bereik je hen? Welke lessen kunnen we trekken uit andere voorbeelden?
4. Wereldburgerschap

Wat is wereldburgerschapseducatie? Wie speelt mee? Wat is de rol van een lokaal bestuur in wereldburgerschapseducatie? Hoe kan een stad of gemeente wereldburgerschap promoten?

​5. Participatie​Op de brug van oud naar nieuw. Participatie is "hot", maar is tegelijkertijd ook een containerbegrip. Inspraak en participatie zijn nodig om te komen tot een sterk en gedragen beleid, maar hoe doe je dat, wanneer in de beleidsvoorbereiding en rond welke thema's? Welke rol kunnen de adviesraden nog spelen en welke nieuwe participatievormen bestaan er?
6. Transversaal werken voor Lokaal Mondiaal beleid​Vanuit de sector transitie voor duurzame ontwikkeling en het systeemdenken laten we ons inspireren. We houden onze werkwijze (in de eigen stad of gemeente) onder de loep aan de hand van een referentiekader en bekijken welke stappen we moeten zetten om verandering te brengen in onze eigen werkmethoden.
​7. Alternatieve vormen van gemeentelijke internationale samenwerking ​We kennen allemaal de klassieke stedenband, maar welke andere vormen van internationale gemeentelijke samenwerking (kunnen) bestaan? Kan een stad of gemeente ook aan internationale samenwerking doen (om meer internationale rechtvaardigheid te bereiken), zonder er veel geld en tijd tegenover te plaatsen? Wat is het voordeel voor de eigen stad of gemeente?
 

Navigatie